Disclaimer

Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan informatie niet juist zijn, waarvoor Gentle Solutions bv geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website zijn uitsluitend van Gentle Solutions bv. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gentle Solutions bv, behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen.


Gentle Solutions bv  -  2016

 

 

 

 
disclaimer                                                                webdesign by Websmile